Spolupráca – Poďakovanie

 Venovať sa intenzívne deťom a mládeži v dnešnej dobe ako dobrovoľníci si vyžaduje mnoho voľného času, zanietenia a samozrejme aj financii a rôznej inej podpory. Napríklad materiálnej. Tak je tomu aj u nás a touto cestou by sme sa radi poďakovali VŠETKÝM, ktorí nás v našej snahe zmyslupnej výchovy detí a mládeže, ich plnohodnotného rozvoja osobnosti, podporili.

ĎAKUJEME

Doteraz nás rôznym spôsobom podporili: