Podporte nás cez 2% z daní

Organizácia Slovenský skauting je neziskovou organizáciou. Aj preto radi privítame každú finančnú a materiálnu pomoc, potrebnú pre samotné fungovanie. S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty deťom i mládeži.

Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.

—————————————————————-

Ako poukázať 2 % z daní v roku 2018 za rok 2017

Postup krokov – fyzické osoby (zamestnanci)
Fyzické osoby – zamestnanci vypĺňajú tlačivo pre poukázanie 2% (3%) z daní fyzických osôb a spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré im na požiadanie vystaví zamestnávateľ, ho do 30. 4. 2018 doručia na Daňový úrad podľa svojho bydliska.

» Stiahnuť formulár 2% (3%) pre podporu 59. zboru BARBAKAN
» Stiahnuť formulár potvrdenia o zaplatení dane
Štatutár organizácie: Miroslav Hrivňák

Link 59. zboru na rozhodni.sk

 

» Stiahnuť formulár 2% (3%) pre podporu 89. zboru CUPRUM
» Stiahnuť formulár potvrdenia o zaplatení dane
Štatutár organizácie: Mgr. Ivana Pasečiaková

Link 89. zboru na rozhodni.sk

Postup krokov – právnické osoby (živnostníci, firmy – za zdaňovacie obdobie 2017)
Firmy a živnostníci ďalšie tlačivá nevypisujú, vyhlásenie o poukázaní 1,5-2 % z daní je súčasťu ich daňového priznania. Aby mohli poukázať 2 % z ich daní, do formuláru stačí vpísať údaje o skautskom zbore: ktorý chce podporiť:

Viac informácií o postupnosti krokov nájdete na stránke www.rozhodni.sk