Betlehemské svetlo

Každý rok  zabezpečujú slovenské skautky a skauti rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Táto predvianočná tradícia – symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje má na Slovensku už vyše 20-ročnú tradíciu. 

Na železničných staniciach čakajú skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho roznášajú v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľujú ho veriacim i neveriacim na predvianočných sv. omšiach, pobožnostiach, na námestiach miest alebo ho výnimočne doručujú aj k ľuďom priamo domov. Roznášajú ho i do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Ľudia si ho môžu odpáliť v kostoloch a všade tam, kde ho skauti v predvianočnom čase doručia.  

Banskobystrickí skauti už od začiatku podporovali túto predvianočnú akciu svojou aktívnou účasťou. Počas niekoľkých rokov sa priamo zúčastňovali odpaľovania Betlehemského svetla vo Viedni v Rakúsku. Následne ho rozvážali vlakom Horehronec na trase Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica – Košice – Margecany. Dnes rozvážajú Betlehemské svetielko po 7 trasách autami aj pešo po celom okrese i mimo neho.

Do Banskej Bystrice sa Betlehemské svetlo dostáva už spomínaným vlakom smerujúcim z Bratislavy a ďalej ho šíria skauti po Banskej Bystrici a okolitých obciach. Na Námestí SNP si ho môžu občania prevziať každoročne v predvianočných dňoch v okolí Morového stĺpu, prípadne v kostoloch. 

 

V predvianočnú nedeľu odovzdávajú Betlehemské svetlo Banskej Bystrici oba zbory spoločne v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského počas večernej svätej omše.

Je už zvykom, že s Betlehemským svetlom zavítame aj k primátorovi mesta Banskej Bystrice.

 

Viac sa o Betlehemskom svelte dozviete na našej celoslovenskej stránke:

betlehemskesvetlo_logo