Revitalizácia Ortútskeho jazierka

Koncom roku 2007 sme od starostu obce Malachov, pána Ondreja Slivku, prebrali patronát nad Morským okom. Týmto názvom sa označuje jazierko v Malachovskej doline. Známe je aj pod názvom Ortútske jazierko. Podľa miestnych obyvateľov sa oň aj v minulosti starali oldskauti z Banskej Bystrice. Postupným zrušením skautingu však došlo aj k zániku tejto prospešnej väzby.

Značkovaný chodník, ktorý kedysi viedol okolo jazierka, bol v dôsledku zosunu pôdy uzavretý a tak sa na jazierko pozabudlo.

Našim cieľom je zachovať toto nedotknuté miesto v čo najviac autentickej podobe a ponúknuť ho ako zaujímavú prírodnú „atrakciu“ turistom vo vytvorenej turistickej zóne Malachovskej doliny. V spolupráci s enviromentalistami, pracovníkmi CHKO, krajinnými architektmi a úradom Životného prostredia sme pripravili projekt na sprístupnenie Morského oka širokej verejnosti.

V roku 2011 sa nám podarilo získať z nadácie Ekopolis pre projekt pod názvom „Revitalizácia lokality Ortútskeho jazierka“ grant vo výške 3 300 €, z ktorého sa financovala prevažná väčšina revitalizačných aktivít na jazierku. Všetky revitalizačné aktivity sme robili citlivo tak, aby sa čo najviac zachoval pôvodný ráz jazierka a jeho okolia. Pri stavbách sme použili prírodné materiály a snažili sme sa čo najmenej zasahovať do prírodou vytvorených krás.

Doposiaľ sa nám spolu s OZ Malachov, priateľmi a ďalšími dobrovoľníkmi podarilo uskutočniť nasledovné aktivity:

  • vyzbieranie odpadkov,
  • spriechodnenie prístupného chodníka,
  • zabezpečenie exponovaných častí chodníka schodíkmi a ďalšími terénnymi úpravami,
  • osadenie náučnej tabule,
  • osadenie 3 lavičiek,
  • výstavba drevených mostíkov a móla,
  • osadenie informačnej tabule,
  • výstavba drevenej hrádzky pre zodvihnutie ustupujúcej hladiny jazierka.

V prípade záujmu o pomoc, rád alebo postrehov nás prosím kedykoľvek kontaktujte. Radi privítame všetkých nadšencov. 

Na záver patrí všetkým, ktorí s nami spolupracovali pri tejto revitalizácii úprimná vďaka. Postup prác ako aj výsledky prác si môžete pozrieť na nasledovných fotkách. No najlepšie je to samozrejme naživo. 

Ortútske jazierko nájdete na tomto mieste – mapa.