Zachráňme piesne

V roku 2018 sme v 59.zbore rozbehli nový rangersko-roverský projekt. Ide o projekt mladého niekoľkočlenného tímu vo veku 15-18 rokov. V projekte sa orientujeme na „záchranu“ a „popularizáciu“ slovenských skautských piesní, či už starších alebo aj novo vzniknutých. Čerpáme pritom z rôznych skautských historických prameňov ako staré spevníky, časopisy a kroniky, ako aj nahrávky piesní staršími skautmi. Následne ich náš tím Kaťa, Jeleň a Supo znotujú, informačne skompletujú a spolu s hudobníkmi a ostatnými členmi tímu Šnekom, Didou a Váškou prehrávajú, nahadzujú do spevníka.

Na konci roka 2018 sa nám podarilo vydať v rámci zboru pre interné potreby „Táborový spevník“ s obrovským počtom piesní. Súčasťou spevníka je aj CD s nahrávkou všetkých melódií piesní obsiahnutých v spevníku a tak si môže každý melódiu piesne vypočuť a naučiť sa ju. Súčasťou je aj prvá nahrávka piesne „Čierna perla“ našou kapelou spolu s videoklipom. Veľmi nám pomohla finančne Nadácia Tatrabanka a pani Zuzana Janková, ktorým aj touto cestou vyslovuje obrovské ĎAKUJEME!

Plánujeme aj naďalej tento spevník rozširovať. Postupne niektoré piesne nahráme s kapelou a pripravíme k nim klipy.

Tím ZACHRÁŇME PIESNE

Tu je niekoľko obrázkov a odkazov:

slovenská vodácka pieseň Čierna perla s videoklipom

Projekt podporený Nadáciou Tatrabanka v roku 2018. Ďakujeme.