Pridaj sa k februárovej výzve Modrý život

Ahoj,

1.oddiel vodných skautov vyzýva všetkých

skautov i skautov z iných oddielov k výzve

Modrý život.

Súťažiť budeme individuálne i po posádkach.

Ako sa zapojiť:

  1. Stiahni si formulár Modrý život a snaž sa ho plniť počas mesiaca február, t.j.28 dní.
  2. Prihlás sa do výzvy na email omihalko@gmail.com do 5.februára 2017
  3. Výsledky tvojho snaženia je potrebné na konci oskenovať alebo odfotiť a do 5.marca 2017 poslať na email omihalko@gmail.com

Čo môžeš získať?

  1. Ten najlepší z vás získa malú odmenu od brata Supa.
  2. V prípade, že získate počas februára menej ako 28 bielych políčok, budete mať nárok našiť si Výzvu Modrý život na pravý rukáv skautskej košele.
  3. Odmena pre najlepšiu posádku/družinu (musíte byť aspoň štyria/štyri) bude GRÁTIS nášivka Modrý život pre tých, čo dosiahnu podmienku z bodu 2.

Nezabúdaj na 1.bod skautského zákona: Na skautovu česť sa dá spoľahnúť!

Tu si stiahni formulár: Formulár Modrý život

Modrý život

Ži ako aristokrat!

Podmienky

Mesiac Február (28dní)  som sa snažil žiť čo najlepšie podľa 7 pravidiel Modrého života a  nezískal som viac ako 28 bielych políčok.

Od splnenia podmienok výzvy prijmem predsavzatie – každý pondelok budem opäť plniť Modrý život, aby som sa udržal v modrej kondícii.

Popis

Začni aj ty žiť Modrý život a každý deň sa snaž splniť všetkých týchto 7 predsavzatí. Priprav si alebo si stiahni tabuľku na celý mesiac, a každý deň večer si vyfarbi modrou farbou políčka, ktoré si za tento deň splnil. Snaž sa stále zlepšovať, aby si mal čím viac políčok v tabuľke modrých.

1. Ranné cvičenie

Ráno budeš poctivo cvičiť najmenej štvrť hodiny. (ak sa ti to niekedy nepodarí pre nedostatok času, môžeš cvičiť v priebehu toho istého dňa).

2. Čistenie zubov  

Ráno a večer si poriadne vyčistíš zuby.

3. Umývanie sa studenou vodou

Umyješ sa celý studenou vodou. Najprv sa však natrénuj umývaním tváre a krku a postupne pridaj aj celé telo.

4. Slušné rozprávanie

Nepovieš v priebehu dňa ani jedno hrubé či dokonca neslušné slovo. Túto úlohu si vyfarbi až na konci dňa.

5. Čestné jednanie

Neurobíš nič nečestného – nebudeš klamať, nikoho neurazíš, nikomu ani slovom neublížiš, nepoškodíš žiadny majetok, či už verejný alebo osobný. Aj túto úlohu si vyfarbi až na konci dňa.

6. Dobrý skutok

Každý deň vykonáš aspoň jeden, hoci aj malý dobrý skutok, tak ako sa patrí na riadneho skauta. Pomohol si doma, v škole, v krúžku alebo na družinovke? Ponúkol si sa dobrovoľne alebo ťa musel niekto nútiť? Pomohol si radou, skutkom alebo milým úsmevom a prijemným slovom? 

7. Radostný zážitok

Každý deň sa pokúsiš zažiť niečo radostné – prečítaš si kúsok obľúbenej knižky, zabavíš sa s dobrými kamarátmi, dozvieš sa nejakú dobrú správu, niekto o tebe povie niečo pekné, v škole dostaneš dobrú známku, prežiješ krásnu a zaujímavú výpravu alebo schôdzku so svojou družinou alebo oddielom a pod.

Z histórie…

V knižke „Přístav volá“ od Jaroslava Foglara žil výnimočne dobrý a ušľachtilý chlapec Láďa Vilemín, ktorý si zostavil niekoľko pravidiel, ktoré každodenne plnil a dodržiaval. Tomuto každodennému systému začal hovoriť Modrý život, ako pripomienku morálnych i fyzických vlastností každého chlapca a dievčaťa, po vzore šľachticov s modrou krvou. Podľa neho si potom zariadili svoj denný program i jeho kamaráti a aj mnoho čitateľov, ktorí sa podrobnosti o Modrom živote dozvedeli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.

Úryvok z knihy Přístav volá:

…Jiří byl udivený.

„Čemu říkáš Modrý život? Je to zase nějaký tvůj nápad, o kterém jsem ještě neslyšel?“
„Ale není to nic zvláštního,“ pravil odmítavě Láďa. „Pokusím se ti to vysvětlit. Snad víš, že se o aristokratech říká, že mají modrou krev?“

„Ano, to vím,“ přisvědčil Jiří poněkud rozpačitě. „Ale jak to spolu souvisí?“
„Velmi dobře,“ hovořil dále Láďa. „Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté jsou a byli přece lidé vzácných a krásných vlastností, pro které byli právě do šlechtického stavu povyšováni. Nu – a já chci být takový aristokrat. Ne z nějakého děděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale abych si ho zasloužil vším, co dělám.
A tak jsem si utvořil takový vzorný Modrý život a snažím se jím žít.