Rozlúčka so sestrou Kamkou

Dňa 12. marca 2017 nás vo veku 82 rokov opustila naša sestra Kamila Kadlečková – Kamka. Ďakujeme Ti sestrička za Tvoju obetavú prácu v skautingu! Nezabudneme!

Posledná rozlúčka so sestrou Kamkou sa uskutoční v stredu, 15.3.2017 o 13:00 hod v krematóriu v Kremničke.

Banskobystrickí skauti

 

 

 

 

Krátko z jej skautskej činnosti:

Ing. Kamila Kadlečková – Kamka

Narodila sa v roku 1934 na Morave. S manželom sa presťahovala do Žiliny. Práve tu obnovovala skauting spolu s bratom Jančekom v roku 1968. Na oblastnom zhromaždení Považskej oblasti dňa 18.5.1969 bola zvolená do funkcie zástupcu oblastného vodcu. Po zrušení skautingu v roku 1970 žila ďalej v Žiline, no neskôr sa presťahovala s rodinou do Banskej Bystrice. Obnovenie skautingu ju teda zastihlo v srdci Slovenska. Od roku 1989 aktívne rozbiehala skauting v Banskej Bystrici spolu s ďalšími skautmi. Ako činovníčka bola poverená organizovaním obnoveného skautingu v okrese Banská Bystrica. Dňa 6.7.1990 bola schválená na Náčelníctve Rada dievčenského kmeňa. O pár dní neskôr 28.7.1990 bola Rada dievčenského kmeňa v Banskej Bystrici doplnená. Sestra Kamka bola v týchto dňoch zvolená do funkcie Zástupkyne kmeňovej náčelníčky. Na začiatku 90-tych rokov bola zvolená v Banskej Bystrici do funkcie Okresnej vodkyne. Aktívne v tomto období pôsobila na okresnej i národnej skautskej úrovni. Zlomovým rokom pre jej skautskú činnosť bol rok okolo 1996, kedy sa z rodinných dôvodov vzdala skautskej činnosti. Zomrela 12.3.2017 v Banskej Bystrici.