Stále menej a menej – záleží štátu na výchove detí a mládeže?

Nedalo nám nepodeliť sa s Vami o pár faktov, ktoré jasne hovoria, aké postavenie majú mládežnícke organizácie v Slovenskej republike a medzi nimi aj my – Slovenský skauting s jeho organizačnými zložkami.

 

Ide o článok Mateja Cíbika „Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum“ zverejneného na stránke Rada mládeže Slovenska. Autor v ňom vysvetľuje vývoj posledných rokov v tejto oblasti, podľa ktorého si každý z Vás môže urobiť jasný obraz o vzťahu štát verzus mládežnícke organizácie. Článok si teda môžete prečítať na stránke Rady mládeže. Zatiaľ pridávame dva zaujímavé grafy:

Čo nám k tomu ale chýba, sú údaje, čo vlastne tie organizácie robia. Skúsme teda siahnuť po štatistikách Slovenského skautingu z roku 2015 (tie pre rok 2016, ešte nie sú plne k dispozícii), ktorý má podľa hodnotení najkvalitnejší výchovný program.

 

Začnime pohľadom na vývoj členskej základne Slovenského skautingu. Ako je vidieť na priloženom obrázku, od roku 2011 členská základňa stúpa až k číslu 6.565 členov z roku 2015. Len pre zaujímavosť k dnešnému dňu dosiahla členská základňa úroveň skoro 6.800 členov. Záujem o skautskú výchovu je tu zrejmý, či už zo strany rodičov, alebo detí. A to predovšetkým u nich, keďže skauting je dobrovoľná organizácia a nasilu v svojich radoch nikoho nedrží. Spätná väzba od detí pritom býva vždy jasná. Väčšiemu pozitívnejšiemu vývoju bráni predovšetkým nedostatok skautských vodcov, ktorý by vytvárali nové skautské oddiely a samozrejme vlastné klubovňové priestory.

 

Ďalšia zaujímavá štatistika je štatistika podujatí. Tvoriť program, vychovávať, vplývať pozitívne na rozvoj detí a mládeže. Kde inde ako na víkendových akciách a podujatiach? Nesú so sebou nezabudnuteľné zážitky, nové vedomosti, kamarátstva a mnoho iného. Nestačí nám sedieť niekde v skautskej klubovni. V roku 2015 sa konalo 2.025 podujatí, čo predstavovalo 103.518 osobodní. Zaujímavým je napríklad 91 vzdelávacích podujatí, ktorými vzdeláva organizácia deti, mládež, ale i budúcich lídrov a vodcov skautských oddielov. Niektoré majú dokonca akreditáciu Ministerstva školstva. Finančná náročnosť všetkých podujatí, no predovšetkým tých vzdelávacích a zahraničných je samozrejme vysoká.

 

Okre toho sa v roku 2015 konalo navyše:

– 2.037 oddielových schôdzok,

– 16.126 družinových schôdzok,

– 1.041 stretnutí pod 3 hodiny a

– 1.948 rôznych lokálnych podujatí.

Okrem toho vydávajú dobrovolníci v Slovenskom skautingu časopisy pre rôzne vekové kategórie DŽUNGĽA, SKAUT a MÉDIUM. Slovenský skauting má aj svoju publikačnú činnosť s rôznymi metodickými, vzdelávacími, výchovnými a programovými publikáciami, ktoré opäť pripravujú nadšení dobrovolníci z odbornej praxe. Slovenský skauting prevádzkuje dokonca Skautské múzeum v Ružomberku, ktoré zaznamenáva vyše 100ročnú históriu skautingu na Slovensku. Mohli by sme takto pokračovať ďalej, no myslíme si, že to už nie je potrebné.

 

Spomeňme už len to najdôležitejšie – DOBROVOLNÍCTVO. Každý skautský vodca, prípadne člen nejakého tímu, rady a podobne, odovzdáva svoju prácu a čas Slovenskému skautingu ako dobrovoľník, bez akéhokoľvek nároku na odmenu, v svojom voľnom čase. A toto nie sú samozrejmé veci. Mal by si štát vážiť viac niekoho, kto je za svoju prácu platený a odovzdáva dobrý výkon, alebo človeka, ktorý dobrovoľne bez nároku na odmenu vychováva deti a mládež našej spoločnosti? Jednoznačnú odpoveď nedáme, no určite by si ich mal oboch vážiť minimálne rovnako. Aj práve preto sa občas ozývajú hlasy z radov dobrovoľníkov mládežníckych organizácií o pomoc, pochopenie a ústretovosť. No vývoj v oblasti podpory štátu je zatiaľ silne negatívnym a nie je ekvivalentom ocenenia práce dobrovoľníkov v mládežníckych organizáciách a ich prínosu pre spoločnosť. Skôr naopak.

Ak ste si teda ešte nestihli prečítať článok na stránke Rady mládeže Slovenska, určite tak urobte. A pokiaľ je to len trochu možné, podporte nás v našej snahe. Možností ako tak spraviť je mnoho. Za každú z nich Vám budeme všetci vďační.

 

Všetkým prajeme príjemný deň, alebo ako hovoríme mi vodní skauti „Dobrý vietor do plachiet!“.

 

Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica