1.svorka vodných vĺčat Žltá ponorka

Pôvodný názov svorky bol 1.svorka vodných vĺčat BMV s vlajkou čierna-žltá-čierna. Po odchode vĺčat od 1.9.2015 do nového, už skautského oddielu, došlo k zmene názvu na Žltá ponorka, ktorý si odhlasovala celá nová svorka. Zmenili sme si aj farebnosť vlajky, ktorú nám zaregistroval Hlavný kapitanát vodných skautov na Slovensku. 

Našim zakladajúcim kapitánom je kapitán Trysko a spolu s manželkou Hankou a bratom Voskym tvorili najstarších členov svorky. Dnes už máme novšiu admiralitu, kde novým vodcom od 1.1.2019 sa stala Linda a pomáhajú jej členovia svorky Marcello, Šnek, Váška a Pazúr. Inak sú v našej svorke len samé vodné vĺčatá. Naša klubovňa sa nachádza v Centre voľného času Misijný dom a stretávame sa tam každú stredu s výnimkou sviatkov a prázdnin.

Máme dokonca vlastnú skautskú hymnu, ktorú nájdete v novom skautskom spevníku, ktorý interne vydal náš skautský zbor.