1. oddiel vodných skautov Fleur de Lis

1. oddiel vodných skautov Fleur De Lis (kvet ľalie)

Fleur de Lis je prvým vodáckym skautským oddielom po roku 1989. Síce tu už boli snahy o vodný program niekedy v 90-rokoch, no až výrazne neskôr sa podarilo nadšencovi a odchovancovi vodného skautingu Tryskovi založiť tento rýdzo vodácky oddiel. Historicky v Banskej Bystrici fungoval vodnoskautský oddiel približne v rokoch 1945-1948 a možno aj pred vojnou, no máme o ňom len veľmi skromné informácie. Ma tradíciu tohoto oddielu ale nadväzujeme. Veríme, že sa nám podarí časom zistiť o tomto oddiele viac.

Banská Bystrica si svojou polohou a možnosťami priam vyžiadala mať medzi svojimi skautmi aj vodných skautov. Jedna z najkrajších riek na splavovanie na Slovensku – Hron, blízkosť jazier, kvalitní inštruktori a centrálna poloha Banskej Bystrice boli výbornými štartovacími predpokladmi. Žiaľ od začiatku nášmu oddielu chýbala Lodenica. Tá síce na pár rokov prišla, ale oddiel o ňu prišiel veľmi nepríjemným spôsobom. Stále čakáme na vhodnú príležitosť a aktívne hľadáme miesto pri Hrone, kde by sme zložili naše vodácke bytie. 

Skauti a skautky vo veku 11-20 rokov už absolvovali mnoho vodáckych i „suchozemských“ akcií, na ktorých ukázali svoje kvality. Odvaha, priateľstvo, obetavosť, súperenie, sebadisciplína a skautský duch je samozrejmosťou.

Náš vodno-skautský oddiel dnes tvoria 4 posádky:

– „Prievozníci“ – roveri a starší skauti

– „Haruľky“ – skautky

– „Lodníci“ – starší skauti

– „Korzári“ – mladší skauti

Kapitánom oddielu je Supo. Schôdzky máva každá posádka raz do týždňa. V utorok alebo vo štvrtok.