1. oddiel skautov Strážci ohňa

1. oddiel skautov Strážci ohňa patrí do 89. skautského zboru CUPRUM. Svoju pôsobnosť datuje už od znovuobnovenia skautingu v rokoch 1989-90. Oddielom už odvtedy prešlo niekoľko generácií chlapcov.

Fungujú pod ním aktuálne 2 družiny:

– družina Mustangy – skauti

Schôdzky majú v klubovni 89.zboru v pondelky.

– družina Kobry – vĺčatá

Schôdzky majú v klubovni 89.zboru v utorok.

Okrem družín fungujú v oddieli aj starší skauti a roveri, ktorí sú na vysokých školách, prípadne už pracujú a ich činnosť je na úrovni celooddielovej, zborovej, pípadne banskobystrickej.