89. zbor Cuprum Banská Bystrica

89. zbor vznikol v roku 2000 v Banskej Bystrici a v súčasnosti má približne 80 členov, vo veku od 7 do 55 rokov. Naším hlavným cieľom je výchova detí a mládeže a to formou efektívneho využívania voľného času systematickou prácou počas celého roka, výchovou k správnemu vzťahu k prírode a k spoločnosti, organizovaním letných táborov, výchovných kurzov a rôznych programových akcií na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Počas našej činnosti sme sa aktívne zapojili do rôznych spoločensky prospešných podujatí a kurzov, v mnohých sme participovali ako organizátori. V lete 2004 sme sa ako súčasť programového tímu podieľali na organizovaní skautského stretnutia- jamboree – Tatracor 2004 (Tatracor sa svojím 10-dňovým trvaním, počtom účastníkov a charakterom sa stal najväčším podujatím mládeže v dejinách Slovenska a Slovenského skautingu vôbec).

Okrem iného sme sa v roku 2005 zapojili do celoslovenskej kampane pod záštitou Slovenského skautingu- Mojich 8 Hodín. Kampaň sa zamerala na pomoc svojmu okoliu ako aj prezentáciu skautingu v novom svetle. Náš zbor vymaľoval a vynovil ihrisko Detského domova na Severnej ulici, v Banskej Bystrici. V minulom roku sme sa zároveň spolupodieľali na celoslovenských projektoch – Deň narcisov, Pomoc Vysokým Tatrám postihnutých kalamitou, Zberač – zber tetrapakových obalov, či Betlehemské svetlo.

V roku 2007 sa členovia nášho zboru zúčastnili na expedícii na celosvetové stretnutie skautov World Scout Jamboree 2007, ktoré sa uskutočnilo v Anglicku a zúčastnilo sa na ňom približne 50 000 ľudí z celého sveta.

Uplynulé roky sa niesli v znamení lokálnych akcií a aktivít pre zbor. Tradične sme si zastali miesta organizátorov na našom skautskom festivale SOARÉ.