59. zbor Barbakan Banská Bystrica

barbakan-v2prezentaciateepee59. zbor Barbakan Banská Bystrica patrí organizačne pod celonárodnú organizáciu Slovenský skauting, o.z., ktorá je členom svetovej organizácie skautov WOSM (World Organisation of Scout Movement). Riadime sa stanovami a výchovným systémom našej materskej organizácie.

Naším hlavným cieľom je výchova detí a mládeže a to formou efektívneho využívania voľného času, systematickou prácou počas celého roka, výchovou k správnemu vzťahu k prírode a k spoločnosti, organizovaním letných táborov, výchovných a vzdelávacích kurzov a rôznych programových akcií na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Osobitnú pozornosť venujeme rozvoju:

 • fungovania jednotlivca v skupine,
 • nezávislosti a samostatnosti,
 • praktických zručností,
 • uvedomenia si hodnôt.

Toto dosahujeme pravidelnými stretnutiami a formou zážitkových akcií, medzi ktoré patrí:

 • vodná turistika,
 • zálesácka prax,
 • remeselné a tvorivé dielne,
 • táborenie v tee-pee, pre náročnejších tábory na snehu a bivakovanie,
 • národné i medzinárodné (cyklo)expedície,
 • netradičné a dobrodružné hry,
 • plachtenie,
 • skalolezectvo,
 • jazda na koni,
 • intuitívna lukostreľba,
 • a mnoho iných.

 

Z HISTÓRIE ZBORU:

59. zbor Banská Bystrica vznikol 30. 5. 2000 v Banskej Bystrici a administratívne spojil časť  skautských oddielov fungujúcich už od roku 1990. Ďalšie existujúce skautské oddiely sa začlenili do nasledovných skautských zborov: 56. zbor skautov Banská Bystrica a 89. zbor Cuprum. V roku 2016 sme prevzali označenie zboru BARBAKAN oficiálne do názvu. Aktuálne fungujú v zbore 3 vodno-skautské oddiely  v ktorých sa združuje cez 90 členov, vo veku od 8 do 50 rokov:

1. svorka vodných vĺčat Žltá ponorka (1. SVV ŽP)

1. oddiel vodných skautov Fleur de Lis (1. OVS FdL)

2. oddiel vodných skautov Banskobystrickí mokrí vodáci (1. OVS BMV)

 

ZBOROVÍ VODCOVIA

30.5.2000 – 23.3.2003 RNDr. Alois Vitásek – Ben
24.3.2003 – 31.10.2005 Mgr. Martin Miňo – Quanah
1.11.2005 – 18.4.2008 Ing. Ľuboš Balážia – Ľuboš
18.4.2008 – 31.12.2017 Mgr. Peter Budaj – Budy
1.1.2018 – súčasnosť Miroslav Hrivňák – Green

 

LOGO ZBORU

barbakan-v2prezentaciateepee
 Logo zboru do 31.12.2012  Logo zboru od 1.1.2013

BARBAKAN