Plán akcií IX.-XII.2016

December 2016
 • 28.12. Roverský zimný výstup na Ďumbier (zodp. Supo)
 • 22.12. Vianočná schôdzka 1.OVS FdL a 2.OVS BMV (zodp. Supo a Green)
 • 17.-18.12. Roznos Betlehemského svetla (zodp. vodcovia)

November 2016

 • 25.-27.11. Zborová chatovačka Ranč-Sihla (zodp. Supo a Green)

Október 2016

 • 29.10. Zamykanie vôd – Fort Geronimo (zodp. Supo)
 • 22.10. Vĺča v meste (zodp. Mine)
 • 21.-23.10. Výprava Pandova farma (zodp.Signál a Panda)
 • 15.10. Výprava Prievoznícka družinovka a LaserAréna (zodp. Signál) 
September 2016
 • 23.-25.9. NSD 2016 (zodp. Supo)
 • 16.-18.9. AQUAERIS Kurz plachtenia (zodp. Trysko)
 • 15.9. Medzizborová grilovačka (zodp. vodcovia)
 • 30.8.-1.9. Prezentácia skautingu v ESC (zodp. Trysko)