Časopisy banskobystrických skautov

 

Ako skauti sme vždy inklinovali k tomu, aby sme naše aktivity nejak zdokumentovali. Či už len pre vlastné družiny a oddiely, alebo aj pre ostatných. Niekedy nám nestačili Kroniky, čo Palubné denníky a tak sme siahli v minulosti mnohokrát aj po časopisoch. Vznikli tak rôzne redakčné rady a zoskupenia okolo nich. Okresné, oddielové, či družinové časopisy sa posielali dokonca aj do zahraničia na výmenu a tak sme sa aj z takýchto zdrojov dozvedali o činnosti skautov v zahraničí, alebo aj hen cez okres. Mnohokrát sme takto dostávali spolu s časopismi aj pozvánky na akcie a rôzne zaujímavé udalosti. I keď takéto časopisy vznikali aj v dávnej histórii, v tejto chvíli poznáme len tie od 90-tych rokov smerom k súčasnosti. Časom sa nám možno podarí dopátrať k ďalším. Tak poďme na to. Tu sú tie, ku ktorým sme našim pátraním zatiaľ došli. Týmto zároveň chceme poďakovať všetkým skautom, ktorí nám nazdielali svoje súkromné zbierky.

Banskobystrický skaut

bynskobystricky-skautVydavateľ/Redakčná rada: JUČĽUŠEV (Jupiter, Čľupko, Šedý vlk), v posledných ročníkoch Rys a spol.

Periodicita: mesačník

Obdobie: 1994 – 1999

Náklad: 100 – 200 ks

Bežný počet strán: 8 – 12

 


 

Dostavník

dostavnikVydavateľ/Redakčná rada: skauti zo 4.oddielu chlapcov Všežravci Banská Bystrica

Periodicita: občasník 

Obdobie: 1995 – 1997

Náklad: 30 – 50

Bežný počet strán: 4 – 8

 

Zdrap

zdrapVydavateľ/Redakčná rada: 3.oddiel skautov Lišiaci

Periodicita: občasník

Obdobie: 2001 – 2002

Náklad: 15

Bežný počet strán: 20

 

Sylonki

sylonkiVydavateľ/Redakčná rada: 1.oddiel skautiek Štrimfle

Periodicita: občasník

Obdobie: 2010 – 2011 ???

Náklad: 20

Bežný počet strán: 12 – 16

 

Pltnícky hlásnik

pltnicky-hlasnikVydavateľ/Redakčná rada: 4.oddiel vodných skautov Fleur de Lis 

Periodicita: občasník

Obdobie: 2014

Náklad: 20

Bežný počet strán: 8 – 12

 

Totem

totemVydavateľ/Redakčná rada: 3.oddiel dievčat Banská Bystrica

Periodicita: občasník

Obdobie: 1996 – ???

Náklad: 70

Bežný počet strán: 8-12


Bystrická dvojka

bystricka-dvojkaVydavateľ/Redakčná rada: 2.oddiel skautov

Periodicita: občasník

Obdobie: 1996 – 1997

Náklad: 20

Bežný počet strán: 8 – 12

 

 

 

 

Šíp

Vydavateľ/Redakčná rada: 4.oddiel dievčat Banská Bystrica

Periodicita: občasník

Obdobie: 1996

Náklad: cca 10 ks

Bežný počet strán: 8

 

Otáznik

Vydavateľ/Redakčná rada: 4.oddiel dievčat Banská Bystrica

Periodicita: občasník

Obdobie: 1996

Náklad: cca 10 ks

Bežný počet strán: 8