Materiálna pomoc – najjednoduchšia forma pomoci

Podstata činnosti spočíva v práci s deťmi a mládežou, pre ktorú nevyhnutne potrebujeme určité materiálové zabezpečenie. Skauti sú síce známi tým, že im stačí mohokrát sama príroda a to, čo ponúka, no pre samotný pobyt a pohyb v prírode, či aktivity v klubovni, alebo rôzne špecifické projekty sa bez kvalitnej materiálovej výbavy nezaobídeme.

V prípade, že by ste mali záujem podporiť a skvalitniť naše aktivity s deťmi a mládežou, môžete nás podporiť aj darovaním rôzneho materiálu. A čo by to mohlo byť?

Tábornícke vybavenie:

 • rôzne nástroje a náradie,
 • rôzne vybavenie do kuchyne ,
 • drevené bedne,  
 • piecky,
 • povrazy, laná, drôty,
 • bandasky na pitnú vodu,
 • stany, väčšie stany, hangáre,
 • veľké reklamné plastové bannery (tie používame na naše táborové prístrešky),
 • rôzne športové vybavenie,
 • lekárničky a vybavenie do lekárničiek,
 • petrolejky,
 • deky, plachty,
 • a podobne.

Vybavenie do klubovne:

 • stolové hry,
 • športové vybavenie,
 • kancelárske potreby,
 • skladacie stoly,
 • skladacie stoličky,
 • nástenky,
 • drobné darčekové predmety do súťaží a aktivít,
 • rôzny materiály a nástroje na malé dielne (práca s kožou, brúsenie nástrojov, drobné stolárske projekty, tvorivé ručné práce),
 • a podobne.

Vodácke vybavenie (pre našich vodných skautov):

 • materiál súvisiaci s bezpečnosťou (kvalitné plávacie vesty, hádzačky, záchranárske vybavenie, lekárničky na vodu)
 • materiál súvisiaci s pohybom na vode (lode, pádla, lodné sudy, materiál na opravu)
 • materiál súvisiaci s pobytom pri vode (stany, malé variče, male kotlíky, malé tábornícke náradie ako poľné lopatky, malé sekery a pod.)

Vybavenie k roverským projektom:

 • tieto sú veľmi špecifické a odporúčame si preto pozrieť časť ROVERSKÉ PROJEKTY.

Z našej skúsenosti vieme, že tento druh pomoci je najčastejší a pre mnohých aj najjednoduchší. Preto ak robíte doma poriadok a myslíte si, že veci, ktorých sa zbavujete, by mohli skauti ešte využiť, určite sa nám ozvite. Za každú pomoc Vám vopred ďakujeme. Tu môžete prejsť k správe pre nás.