Do Banskej Bystrice zavíta 250 skautov z celého Slovenska

Tento víkend sa naše mesto zaplní skautmi a skautkami z celého Slovenska. Vyše 250 skautských lídrov a hostí z iných mládežníckych organizácií a zahraničia sa  6.-8. októbra 2017 stretnú na XVII. Sneme Slovenského skautingu. Záštitu nad touto udalosťou prevzal aj samotný primátor  mesta Banská Bystrica.

Skauti sa na Sneme schádzajú každé 3 roky, spravidla vždy v inom meste. Hosťovať tento najvyšší schvaľovací orgán je pre skautov vždy veľká pocta a udalosť. V Banskej Bystrici sa naposledy takéto stretnutie konalo 31.1.-2.2.1948. „Bol to posledný Snem pred druhou likvidáciou skautskej organizácie komunistickou stranou. Skautský snem Českého Junáka v Zlíne, ktorý mal byť 28.2.1948 bol už komunistickou stranou zakázaný. Skauting ako taký bol v Čechách a na Slovensku zakázaný celkovo tri krát. Vždy nástupom totalitného režimu (prípadne jeho upevnením), ktorý mal za cieľ jednostranne ovplyvňovať a kontrolovať výchovu mládeže (už od predškolského veku) v štáte politickou mocou a tak si vychovávať jednostranne orientovaných „spokojných“ občanov. Takýto osud postihol mnohé ďalšie organizácie, ktoré tomuto cieľu stáli v ceste.“ objasňuje Ondrej Mihaľko, vodca skautov z Banskej Bystrice.

Delegáti snemu však nebudú celé dva dni len rokovať, predstavovať stratégie či prijímať nové vízie Slovenského skautingu. Je pre nich pripravený aj pestrý sprievodný program, ako napr. prehliadka historickej časti mesta, nočná hra, netradičné športové hry, či zaujímavé cestopisy.

Rokovanie snemu je síce otvorené len pre skautských delegátov, ale banskobystrickí organizátori sa rozhodli ponúknuť niektoré časti sprievodného programu aj verejnosti. V Mestskom parku na Tajovského ulici bude od piatku popoludnia do nedele rána postavený ukážkový skautský tábor. Pre návštevníkov tábora budú okrem vystavených exponátov zo skautského táborového života pripravené aj aktivity a hry zo skautskej praxe a to nielen pre deti. Ďalšou aktivitou, na ktorú skauti srdečne pozývajú všetkých záujemcov, je premietanie českého dokumentárneho filmu Skauti bez lilie v sobotu 7. 10. 2017 o 20:30 hod na banskobystrickom amfiteátri. Je to film z obdobia, kedy členovia skautskej organizácie boli prenasledovaní a skauting bol zakázaný.  

V súčasnosti skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie, ktoré pôsobia takmer vo všetkých krajinách sveta s výnimkou tých, v ktorých vládne totalitný režim. Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež aj na Slovensku. Dnes má takmer 7.000 členov – chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku a záujem stále rastie. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

V Banskej Bystrici pôsobia dva skautské zbory – 89. zbor Cuprum a 59. zbor Barbakan (zameraný na vodný skauting). Spoločne združujú okolo 170 skautov a skautiek, ktorí sa stretávajú na schôdzkach tzv. družinovkách, príležitostných aktivitách, výpravách do prírody, víkendových podujatiach ako aj letných táboroch.

Foto Slovenský skauting