Stretnutie našich milovaných oldov pri príležitosti konania XVII. snemu Slovenského skautingu i jednej milej udalosti

Ráno 7.októbra 2017, sobota. Mnoho skautov vstáva v Banskej Bystrici skoro ráno, aby sa im podarilo včas dostaviť na najvýznamnejšiu udalosť tohto skautského roka – XVII. snemu Slovenského skautingu. Toto ráno to však nie sú len delegáti, pozorovatelia a organizátori Snemu, ale aj starší skauti a skautky z Banskej Bystrice, ktorí sa chceli zúčastniť spoločného stretnutia.

Ako by to však bolo, keby sa na chvíľu nezastavili aj priamo na Sneme, nepozdravili „skautskú mládež“ a trošku nepovzbudili aj mladých organizátorov Snemu. A tak sa dostavili ráno o 9:00 na slávnostné otvorenie Snemu. Po zaseknutí snemovej sekery, zaspievaní skautskej hymny, minúte ticha za tých, čo už nie sú medzi nami a otvorení Snemu Náčelníkom Billom, privítal brat Kocúr – riaditeľ Ústredia SLSK, našich oldov a brat Jožin z pódia privítal a poďakoval všetkým oldom za ich pomoc a činnosť v skautskej organizácii. Mladí organizátori odovzdali oldom kvety a špeciálne bratovi Jupiterovi, ktorý len pár dní dozadu oslávil svoje okrúhle 90.te narodeniny venovala sestra Mikanka kyticu a brat Náčelník Bill odovzdal vyznamenanie Služba skautingu I. stupňa.

Po dlhom potlesku celej sály pokračoval Snem ďalej v zasadaní, no oldskauti sa presúvali do priestorov blízkeho penziónu „ART PENSION DANS LE PARC“, kde už mohli nerušene debatovať, vymeniť si spoločné zážitky, zaspomínať a pohostiť sa. Veľkým spestrením bola vlajka skautskej Okresnej rady Banská Bystrica, ktorú zo Snemovej sály prepašoval k oldom brat Supo a tak mohli všetci skúmať a obdivovať najstaršiu zachovanú vlajku banskobystrických skautov. Pri skúmaní malých štítkov s menami na žrdi sme zistili, že vlajka bude staršia ako sme si mysleli a pravdepodobne pochádza už z medzivojnových rokov. Jeden zo štítkov nesie napríklad meno A.B. Svojsíka – zakladateľa skautingu v Československu. Brat Jožin dokonca doniesol fotografiu z archívu brata Jupitera, na ktorej je vlajka zachytená na stretnutí skautov vo Svite v roku 1947 – nesú ju práve banskobystrický skauti pri slávnostnom sprievode. K staršej fotografii sme sa zatiaľ nedopracovali. Nesmela samozrejme chýbať ani spoločná fotografia spolu s tak vzácnou vlajkou. Stretnutie navštívil aj brat Orol ako zástupca Historickej komisie, ktorý mal na oldov vela otázok a veríme, že ešte ich hodne bude, pretože naši oldi sú studnicou histórie banskobystrických skautov a radi by sme sa od nich dozvedeli čo najviac.

Ďakujeme bratovi Jožinovi za skvelú prípravu a organizáciu, Ústrediu za podporu pri prepojení so Snemom a organizátorom za trpezlivosť a pomoc pri presunoch.

Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie!

Banskobystrickí skauti