Odomykali sme Hron

21.4.2018 odomykali vodní skauti z Banskej Bystrice vodácku sezónu na rieke Hron.

Akcie sa zúčastnili skauti a skautky z 1.oddielu vodných skautov Fleur de Lis a 2.oddielu vodných skautov BMV. Nechýbala ani návšteva, tentokrát brat MMF z Košíc a Vašo z Predajnej. Samotný ceremoniál odomykania sa udial v obci Nemecká vo vodáckom kempe. Následne v počte 24 kusov splavili Hron do Šalkovej. Počasie bolo parádne a občasné cvaknutie do studenej vody nezanechalo na účastníkoch žiadne zamračené tváre. Nechýbal ani enviromentálny podtón ku Dňu zeme, keď sme na úseku Brusno – Grajciar zbierali smeti. Žiaľ na vyčistenie tohoto úseku by to chcelo plno ľudí, vriec a lodí. naše nadšenie je ale vysoké a tak aspoň touto kvapkou v mori prispievame. 

Prvý splav tohoto roku dopadol nad očakávania a už sa všetci tešia na ďalšie akcie na vode. 

Splav sme realizovali v rámci projeku „Vodnoskautský rok“ podporeného mestom Banská Bystrica a „Zaži dobrodružstvo“ podporeného Banskobystrickým samosprávnym krajom.