Rok 2019 v 89. zbore očami vodcov

1. oddiel skautiek Štrimfle

(PO)KROK 2019 V ODDIELI ŠTRIMFLE

Začnem začiatkom roka, ktorý bol pre vodkyne oddielu hektický dôsledkom skúškového obdobia. Stretnutia oddielovej rady však neberieme na ľahkú váhu a tak sme spoločne s radkyňami naplánovali oddielový program. V tíme, zásluhou oddielovej radkyne výborne bežal radcovský program ako aj naša etapovka. Máme šťastie, že naše rangerky sa pohotovo zhostili príprav akcií, pričom dve z nich sa venovali leaderskej činnosti.

V druhej polovici leta sme pre našu oddielovú radu vymysleli teambuildigy a koncom leta sme plánovali etapovku, akcie a rozvoj členov. Zaviedli sme nové alternatívy skautského programu a systém napredovania. Posledné mesiace sme sa zamerali na skautskú prax, etapovku a staršie dievčatá učíme väčšej zodpovednosti a oddielovým zručnostiam.

Tento rok absolvovalo päť dievčat nováčikovskú skúšku, ošatkovali sme skautské družiny, dve dievčatá úspešne absolvovali líderskú školu a momentálne dvom dievčatám držíme palce na radcovskom kurze. Tento rok bude v znamení preberania určitých úloh vodcu, tútorstva a významných zmien.

ANY – oddielová vodkyňa

1. oddiel skautov Strážci ohňa

V minulom roku sa v chlapčenskom oddiely udialo len málo zmien a to hlavne v počte členov, jednou z nich bol vznik najmladšej  družina Banditov a naplnenie aj družín Púm a Zlatých šípov. Vyslali sme šesť skautov na Radcovský kurz s ktorým ich v novom roku zapojíme do tvorby programu a výpomoci vo vedení družín a v oddieli. V akciách sme sa posunuli viac do výprav o spoznávaní okolitej prírody.

MAKAK – oddielový vodca