Registrácia 2020 89.zbor

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a sním prichádza aj milá povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica pre rok 2020.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica musia byť vykonané nasledujúce kroky.

Výška registračného poplatku na rok 2020

Registračný poplatok je v tomto roku 30€

Zľavy

  • Sociálna zľava – Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.
  • Rodinná zľava – Ak náš zbor navštevuje viacero súrodencov, resp. členov jednej rodiny, sa poplatok zboru započítava len raz. (Napr. rodina s dvomi súrodencami, resp. členmi registrovanými v našom zbore zaplatí 15€+15€+15€ = 45€).
  • Viacdetná rodina – Rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvé dieťa – 15€, druhé dieťa – 15€, tretia a každé ďalšie dieťa – 1€. (Napr. rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 15+15+1+15 = 46€, rodina so 4 deťmi = 15+15+1+1+15 = 47€)

V prípade využitie Sociálnej zľavy alebo zľavy pre viacdetné rodiny, nás prosím informujte vopred. K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku.

Spôsob úhrady

Registračný príspevok prosíme uhradiť na IBAN SK5083300000002000756501 (Fio banka) do 24.01.2020. Do správy pre prijímateľa napíšte meno člena/rodiny.

Zborová rada 89.zboru Cuprum Banská Bystrica