Registrácia 2022 – 89.zbor Cuprum

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a spolu sním prichádza aj milá povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica pre rok 2022.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica musia byť vykonané nasledujúce kroky.

Výška registračného poplatku na rok 2022

Pre rok 2022 je členský poplatok do Slovenského skautingu 15€ za každú osobu a poplatok na chod zboru 15€ za celú 1 rodinu.

Zľavy

  • Sociálna zľava – Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.
  • Zvýhodnený rodinný členský poplatok – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. 

Príklady

  • 1 člen = 15€ +15€ = 30€
  • 2 členovia (súrodenci/rodina) = 15€ + 15€ + 15€ = 45€
  • 3 členovia (súrodenci/rodina) = 15€ + 15€ + 1€ + 15€ = 46€
  • 4 členovia (súrodenci/rodina) = 15€ + 15€ + 1€ + 1€ + 15€ = 47€

V prípade využitie Sociálnej zľavy alebo zľavy pre viacdetné rodiny, nás prosím informujte vopred. K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku.

Bližšie informácie o registrácií do SLSK pre rok 2022 nájdete aj tu.

Spôsob úhrady

Registračný príspevok prosíme uhradiť na IBAN SK5083300000002000756501 (Fio banka) do 24.01.2022. Ako variabilný symbol prosím uveďte 2022 a do správy pre prijímateľa napíšte reg+meno člena/rodiny.

Zborová rada 89. zboru Cuprum