Čistenie Hrona Iliaš

Túto jeseň, 9. októbra 2021, sme sa pustili do čistenie vybraného úseku Hrona. Hron je veľmi dôležitá rieka. Ako vodní skauti vnímame túto rieku ako miesto, kde sa koná väčšina nášho programu. Je pre nás veľmi dôležité. Aj preto pri každom splave čistíme, čo sa dá. Hron nám umožňuje získavať nové skúseností a zažiť množstvo zábavy. Je ľahko splaviteľný a veľmi blízko. Jeho stav je však skôr smutný. A pritom ju využívajú mnohí ďalší: rybári, vodní turisti, okoloidúci na odych a rekreáciu. Neraz sa v nej ľudia aj kúpu. Preto je už nutné jeho stav zmeniť, zbaviť ho tiahy nečistôt na jeho brehu a navrátiť mu starú krásu.

K uskutočneniu tejto pomoci našej domovskej rieke nám pomohol projekt s názvom „Projekt je zmena“. Jednalo sa o projekt s tématikou realizácie malých projektov. Náplňou projektu boli školenia, ktoré mali dopomôcť mladým ľuďom robiť si vlastné projekty. My sme si vybrali vyčistenie brehov Hrona na úseku od Radvanského mostu až po Kemp u Mlčanlivého Fera. Projekt prešiel, rozdelili sme si organizačné úlohy, nakúpili sme potrebný materiál, urobili menšiu kampaň a stanovili dátum.

Na mieste sa nás stretlo dosť, i keď pôvodneme sme chceli realizovať túto akciu v oveľa väčšom merítku. Vzhľadom na omerne neskorý čas vodáckej sezóny sme čistenie spojili aj s malým splavom a ZAMYKANÍM VODY. Veľmi nás potešilo, že sa akcie zúčastnilo aj pár mladých neskautov, vodákov a rodičov.

Vybraný úsek bol mimoriadne znečistený. Najväčšie problémy spôsobovalo množstvo skla, čierne skládky (ve´d voda zoberie – veľmi smutné) a neuveriteľné množstvo zažratých kobercov v brehoch ako aj obrovské množstvo plastov. Po niekoľko hodinovom čistení sme značný zlomok z plánovaného úseku úplne zbavili smetí. Pár kilometrov síce nespraví veľkú zmenu, ale aj malá dobrá vec je spávna vec.

Na záver sa za odmenu mohli zúčastnení splaviť kratší úsek do kempu U mlčanlivého Fera, kde sme nakoniec po našom zamkli vodu.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ako aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Iuvente (Slovenskému inštitútu mládeže), Dobrému kraju BBSK a MŠVVaŠ. Počas dvoch školiacich víkendov nám ukázali, ako na plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie projektu. Dúfame, že týmto prečistením docielime krajšie zážitky aspoň na danom úseku Hrona a možno si niekto všimne nedokončenú prácu a rozhodne sa úplne oslobodiť majestátnu rieku zo zovretia odpadkov.

Tímto prosím všetkých, aby nehádzali odpad do riek, aby nevytvárali skládky v blízkosti riek a aby si dávali na vlastné veci pri výkone rôznych športových a rekreačných aktivít. Aj my môžeme mať krásne čisté rieky a môžeme prispieť k čistým moriam a oce´ánom. Väčšina odpadu totiž končí práve tam. A takto má aj Slovensko svoj podiel viny na tom, čo sa nachádza v moriach a oceánoch.


Za skautský organizační tím

Veveričiak

Poďakovanie patrí: