Škriatkovský tábor 2023

Skautský tábor je vyvrcholením systematickej a pravidelnej činnosti počas školského roku. Našich členov vedú skúsení lídri a líderky, ktorí/é majú absolvované akreditované kurzy neformálneho vzdelávania vo vnútri organizácie a oprávňujú ich s deťmi a mládežou pracovať a vychovávať ju.

Hlavným motívom tábora bolo vytiahnuť deti do prírody a pomocou nej vytvárať zmysluplné priateľstvá založené na dôvere a spolupráci. Programovou témou tábora boli geológia, bohatstvo našej planéty Zem na povrchu aj pod povrchom. Popri pojmovej báze a spoznávaní minerálov a nerastov, sme u detí cez aktivity rozvíjali cnosti ako sú zručnosť, radosť, vytrvalosť, pomoc druhým a štedrosť. Tieto nás po celý deň sprevádzali pri dielčích činnostiach, zamysleniach i hrách. Za každý jeden programový deň deti získali reálny minerál.

S deťmi sme strávili kvalitný čas pri voľnej hre, potulkách prírodou, tvorení, objavovaní, rozhovoroch, smiechu a radosti. Popri tom deti prekonávali sami seba, plnili výzvy v podobe skautských bobríkov. Ide o výzvy pre mladšie deti, ktoré takto môžu v bezpečnom prostredí spoznávať samých seba a posúvať vpred. Zároveň však fungujú v jednej skupine a preto sa navzájom podporujú a učia tímovému fungovaniu.

Bolo úžasné sledovať chuť zdolávať výzvy a prekonávať seba u všetkých detí, starších aj mladších. Priateľstvá sa upevnili, mladší boli ťahaní tými staršími a starší zas pomáhali mladším. Vyskúšali sme si aj skautskú prax a skautské rituály, v podobe stavania jednoduchých viazaných stavieb, skautského nástupu, táboráku, turistiky i skautských sľubov. 

Počas tábora sme sa sústredili na vytváranie zdravých vzťahov v kolektíve, v hrách bez víťazoch a porazených, v činnostiach zameraných na vnútornú motiváciu a sebarozvoj. Najväčším úspechom bolo pre nás pozorovať na konci tábora šťastné a spokojné deti, ktoré sa tešia na ďalší ročník tábora.