Rozlúčka s bratom Rysom

Dňa 5. októbra 2011 nás vo veku 82 rokov opustil náš brat PhDr. Jozef Balážia – Rys. Ďakujeme Ti braček za Tvoju obetavú prácu v skautingu! Nezabudneme!

Banskobystrickí skauti