Klub priateľov skautingu – podporte zaujímavý projekt alebo konkrétny zbor

Klub priateľov skautingu je platforma Slovenského skautingu na podporu a rozvoj individuálneho darcovstva pre lokálnu úroveň a projekty na národnej úrovni.

Klub priateľov skautingu je neformálne združenie otvorené všetkým našim priaznivcov z radov bývalých členov, rodičov a ľudí, ktorým je naša činnosť sympatická a sú blízke hodnoty a myšlienky skautingu.

Členom tohto neformálneho klubu sa môže stať každý, komu sú myšlienky skautingu nielen blízke, ale chce aj priložiť ruku k dielu. Členom sa stanete, ak podporíte jeho činnosť jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Podporiť môžete Vami vybraný konkrétny projekt alebo jeden z 80-tich skautských zborov. Členom klubu budeme pravidelne zasielať elektronický newsletter o tom, ako a kde boli ich príspevky použité. Môžete sa tiež zúčastniť vybraných skautských akcií, na ktoré dostanete pozvánku.

V prípade záujmu nájdete viac informácií na stránke: www.skautskeprojekty.sk alebo napíšte na email: priatelia@skauting.sk