3. oddiel skautov Lišiaci

3. oddiel skautov Lišiaci je najstarším oddielom 59. zboru Barbakan. Oddiel vznikol počas ustanovujúcej schôdzky 19. 4. 1990. Oddiel Lišiakov združuje starších skautov – „oldskautov“ (18+), ktorí spolu cibria finesy skautskej praxe a remeslá ich starých otcov.