2.oddiel vodných skautov BMV

Náš oddiel bol vytvorený 1.9.2015, ale oficiálne sa v štruktúre SLSK objavil až pri novej registrácii v januári roku 2016. Našim vodcom sa stal Green a jeho zástupcom palubný dôstojník DJ. Naši prví členovia prišli do odddielu z 1.svorky vodných vĺčat BMV a so sebou si priniesli vlajku i názov BMV. 

Založením oddielu sme si našli aj nové priestory a to v budove, kde sídli aj Mama Centrum na Belvederi. Naša klubovňa sa nachádza kryte, čo nám vyhovuje, nakoľko dokážeme byť občas dosť hlučný. 

Našim živlom je voda a preto sme sa stali skautmi vodnými a v tejto tradícii chceme pokračovať. Momentálne máme dve posádky a okolo 15 členov.