Build A Boat (Postav loď)

V roku 2013 vznikol na popud Hlavného kapitána vodných skautov Ondreja Odokienka – Tryska návrh, rozbehnúť v SLSK lodiarske dielne. Hlavným cieľom bol rozvoj remeselných kompetencií u detí a mládeže a samozrejme podpora aktivít vodných skautov a šírenie povedomia o tomto alternatívnom programe v rámci SLSK. Náš 59.zbor Barbakan túto výzvu vyslyšal a hneď od začiatku sa k tomuto projektu pripojil. Hneď prvý tím tvorila trojica skautov z nášho zboru a to Trysko, Supo a Vosky. Inštruktorom bol skaut z Ostravy Hurvajs.

Od roku 2013 sa v rámci Banskej Bystrice konalo niekoľko lodiarskych dielní:

  1. Rok 2013/2014 – Stavba plachetnice gypsy Margita
  2. Rok 2014 – Stavba pláteného skautského kanoe slanica (dizajnéra Štefana Mátika zo Slovenska)
  3. Rok 2015 – Stavba plachetnice gypsy Cassiopeia
  4. Rok 2017 – Stavba pláteného kajaku „kajoo sport jedynka“ (dizajnérov Marcina Bobera & Miroslawa Sziwa z Poľska)
  5. Rok 2017/2018 – Stavba pláteného skautského kanoe slanica (dizajnéra Štefana Mátika zo Slovenska)

Mimo Banskej Bystrice sme spolupracovali na nasledovných dielňach:

  1. Rok 2014 – Stavba plachetnice gypsy Calypso pri Nitre
  2. Rok 2014 – Stavba plachetnice gypsy Besná pri Nitre
  3. Rok 2016 – Stavba plachetnice gypsy Kafka v Seredi

Okrem spomenutých sa pravidelne stretávame v našej Lodiarskej dielni pri väčších alebo menších akciách, kde opravujeme, zdokonaľujeme alebo opravujeme našu vodácku výbavu.

Pre ďalšie obdobie už plánujeme ďalšie zaujímavé projekty.