Moderné Skin-On Frame

Čo to vlastné to Skin-On-Frame je? Ide o výrobu lodí, ktoré majú tzv. skelet/kostru z dreva a to buď viazanú, lepenú alebo dokonca skrutkovanú. Následne sa na takúto kostru natiahne špeciálne plátno, ktoré sa zastabilizuje a loď je pripravené na plavbu. Možno to znie jednoducho, no to, že sa v skutku jedná o náročnú prácu, si mohli vyskúšať skauti z rôznych kútov Slovenska a dokonca aj vodní skauti z Maďarska.

V marci sme teda za podpory našich lodiarskych  inštruktorov začali so stavbou. Kurz sa konal v Banskej Bystrici v Starej Sásovej, kde nás prichýlil pán farár na miestnej fare. V prvý deň sme si pripravili lišty a vyrezali rebrá. V sobotu, druhý deň, sme pokračovali v brúsení a postupne sme upevnili skelet na konštrukčný trám. Chalani pripevnili rebrá a ne potom privezovali nadpojené, obrúsené lišty. Na konci dňa sme mali celú kostru pripravenú a už sme ju len natreli. Spokosjní sme sa vybrali spolu na kofolu a chalani si stihli pozrieť aj mesto. Na tretí deň sme ešte lakovali a keďže sme už nestíhali natiahnuť plátno, naučili sme účastníkov aspoň dve základné spôsoby šitia plátna. Tie si mohli vyskúšať na bežnej latke.

Súčasťou stavby bola aj konštrukcia kánoe, ktoré budeme dokončovať pravdepodobne na AQUA 2017, alebo následne opäť doma v dielni v banskej Bystrici.

Loď sme postupne dokončili počas nasledovných 2 týždňov spolu s ďalšími banskobystrickými skautmi.

Testovanie prebehlo na Šalkovskej priehrade. Prekvapila nás celkom slušná stabilita, ako aj absolútna nepriepustnosť materiálu.

Náš výtvor sme prezentovali následne na Dni rodiny v parku pod Pamätníkom SNP. Sedenie v lodi si vyskúšalo mnoho detí a prezentáciu viedli naši malí morskí vlci.

Za realizáciu projektu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý nás finančne podporil, ďalej pánovi farárovi zo Starej Sásovej za poskytnutie priestoru a príjemnú omšu v nedeľu ráno a nakoniec firme Doka Drevo, ktorá nám poskytla časť materiálu. Veľká vďaka patrá aj majiteľovi plánov Marcinovi Boberovi, ktorý nám ich poskytol za dobrú cenu, vrátane bezplatných konzultácií a fotografií postupu prác.

 

 

Tu nájdete fotky z akcie:

59.zbor