TRI ocenenia nadácie Orange pre Slovenský skauting za rok 2016

Už ôsmy rok oceňovala nadácia Orange dlhodobý prínos a systematické angažoivanie sa v jednej z prioritných oblastí podpory. Ocenenie bolo udelené v štyroch kategóriách samostatne:

  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti vzdelávania
  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti sociálnej inklúzie
  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti komunitného rozvoja
  • Cena Nadácie Orange 2016 pre osobnosť za občiansku angažovanosť  

Nadácia Orange udelila aj Cenu verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania.

Postupne sa za našu organizáciu do úzkeho výberu za „Komunitný rozvoj“: Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina a za oblast „Vzdelávanie“: Slovenský skauting, o.z..

Veľmi nás potešilo, že sa nám v obvoch prípadoch  podarilo obsadiť 3.miesto. Taktiež nás potešilo víťazstvo vo verejnom hlasovaní o Cenu verejnosti, kde uspel Slovenský skauting, o.z.

Veľmi nás potešil aj úspech Rodninného centra Dráčik, ktoré získalo 2.miesto v kategórii Komunitný rozvoj, nakoľko v ich tíme pôsobí aj naša banskobystrická skautka Lenka Antalová – Veľká Búrka.

Touto cestou gratulujeme našim výhercom, ďalším oceneným ako aj všetkým zúčastneným, usporiadateľom a samozrejem verejnosti za ich silnú podporu. Výsledky si môžete pozrieť na stránke Nadácie Orange.

Banskobystrickí skauti