U nás sa Vaše 2% nestratia…

Na podporu voľnočasových aktivít v prírode. Celoročne chodíme s deťmi na výlety, putovné a stanové tábory, kde sa učia samostatnosti, tímovej spolupráci a spolupatričnosti.

Vykrytie prevádzkových nákladov. Skauti sa stretávajú počas celého roku v tzv. družinách—menších skupinách, ktoré vedie radca—rovesník. Družiny sa stretávajú v klubovni, ktorá je zriadená v prenajatých priestoroch. K táboreniu potrebujeme uskladniť aj táborový materiál, preto ďalšie prevádzkové náklady súvisia s prenájmom skladových priestorov.

Vzdelávacie aktivity. U nás sa už mladí radcovia a radkyne učia zručnostiam, ktoré rozširujú ich kompetencie— ako pracovať v tíme, pripraviť menšiu či väčšiu zážitkovú aktivitu, komunikovať, plánovať a motivovať druhých. Tieto vzdelávacie kurzy a školenia nie sú zadarmo. V našom zbore chceme podporiť každého, kto prejaví snahu rásť a rozvíjať sa a peniaze by v tom nemali hrať rolu. Preto chceme svojim členom na takéto zážitkové vzdelávanie prispievať.

Materiál. Všetci skauti a skautky sú dobrovoľníci. Zabezpečenie materiálneho vybavenia či už na schôdzky alebo tábor, je jedna zo základných potrieb a podpory ich činnosti. Patria do nej aj nášivky a ocenenia, príručky, knižky, kancelársky materiál až také „chuťovky“ ako sisalové laná na viazané stavby, petrolejky, sekery a iné tábornícke potreby ;).

Medzinárodné zážitky. Skauting je svetové hnutie, ktoré umožňuje nadväzovať priateľstvá aj mimo hraníc a zažiť úžasnú multikultúrnu atmosféru na stretnutiach nazývaných JAMBOREE. Keďže sa jedná o mládežnícke aktivity v zahraničí, vždy sa snažíme našim členom prispieť ako na vstupný poplatok, tak aj na cestu alebo iné režijné výdavky.

» Stiahnuť formulár 2% (3%) pre podporu 89. zboru CUPRUM
» Stiahnuť formulár potvrdenia o zaplatení dane

Štatutár organizácie: Mgr. Adrián Liday

Slovenský skauting, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica
Javornícka 2
97411 Banská Bystrica
IČO: 35 999 080

Viac info o 2% tu.