Letný skautský tábor Očová 2019

Po roku sa zas a znova spoločne stretneme na slnečných lúkach, pri čľapkavom potoku a prežijeme spoločne niekoľko nocí pod hviezdnou oblohou. Čakajú na nás nezabudnuteľné zážitky, prebdené noci a dlhé chvíle pri táborovom ohni. Čaká na nás Letný skautský tábor Očová 2019.

Termíny tábora

 • 3.7. – 20.7.2019 pre roverky, roverov, rangerky, rangerov
 • 6.7. – 20.7.2019 pre skautky, skautov,
 • 6.7. – 14.7.2019 pre včielky a vĺčatá   

Miesto tábora

Oproti pôvodným plánom sme boli nútení zmeniť miesto tohtoročného tábora a bude ním lúka v doline pri potoku Hučava za obcou Očová. Starším táborníkom je toto miesto dobre známe, nakoľko sa tam konal náš tábor aj v roku 2016. 
Súradnice táboriska: 48.623965, 19.310349

Cena tábora

 • Rangerky a rangeri
  • cena 100€
 • Skautky a skauti
  • cena 135€ pri zaplatení poplatku do 30.6.2019
  • 150€ pri zaplatení po tomto termíne.
 • Včielky a vĺčatá
  • cena 80€ pri zaplatení poplatku do 30.6.2019
  • 90€ pri zaplatení po tomto termíne.

Súrodenecká zľava je 20% z ceny jednotlivca.
V cene je zahrnuté: prenájom lúky na táborenie, nákup potrebného technického a programového materiálu a náradia, odvoz materiálu na táborisko, stravu 5x denne, cestovné na táborisko a výlety, iné režijné náklady).

Poplatok prosíme uhradiť na účet IBAN: SK35 8330 0000 0028 0079 5699.
V správe pre prijímateľa uveďte prosím MENO DIEŤAŤA.

V prípade, že z tábora zvýšia nejaké peniaze, budú použité na ďalšiu činnosť nášho zboru počas roka (napríklad úhrada nákladov spojených s užívaním klubovne a podobne).

Prihláška

V tomto roku máme aj táborovú prihlášku elektronickú. Postup je rovnaký ako pri registrácií do zboru. Po vyplnení prihlášky Vám príde jej PDF obraz na e-mailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vypĺňaní. Prihlášku spolu s vyhlásením (súčasť PDF) je potrebné si vytlačiť a podpísané odovzdať vodcom tábora pred začiatkom tábora.

PRIHLÁŠKA

Bližšie informácie

Táborový INFOBALÍK Očová 2019

——————————————————————————————————————–
Aktualizácia k 25.6.2019:
V tomto roku je možnosť využiť príspevok na rekreáciu aj na skautské akcie (napr. platba za tábor). V prípade bližších informácií kontaktujte zborového vodcu Aďa – 89zborcuprum@gmail.com