Vodno-skautský Môťová 2019

Už to tak býva, že každým rokom realizujeme skautský tábor. Odkedy však náš zbor tvoria prevažne oddiely vodných skautov, je priam žiadúce, aby sme sa usadili/zakotvili niekde pri vodnej ploche. Minulý rok sme takto boli pri VN Môťová a tento rok sme si to opäť zopakovali, len na trochu inom mieste.

Táborový tím zasadol a spoločne sme sa zhodli na téme VIKINGOVIA. Takto nás na tábore čakalo putovanie legendami a príbehmi dávnych Vikingov. Zabojovali sme o Andvariho poklad. Získali sme Slnečné kamene, pomocou ktorých navigovali svoje lode Vikingovia na otvorených moriach aj v zamračenom počasí. Zúčastnili sme sa Vikingských hier, aby sme preukázali pripravenosť na výpravu za Sigurdovým mečom. Prešli sme svetom obrov, zachránili vikingskú dedinu a zvolili si kráľa Vikingov. V záverečnem boji o Asgard, sme po boku bohov zažili zánik aj znovuzrodenie bájneho vikingského sveta.

Poďakovanie za skvelý tábor vyslovujeme nasledovným partnerom, ktorí podporili našu snahu o všestranný rozvoj detí a mládeže v tesnom kontakte s prírodou.