Dočasné obmedzenie činnosti v 89. zbore Cuprum

V súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus) a iných ochorení pristúpila zborová rada 89. zboru Cuprum Banská Bystrica k nasledujúcemu opatreniu.

S účinnosťou od 10.3.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu našej činnosti, v rozsahu pravidelných aktivít (všetky družinovky, oddielovky a iné víkendové akcie – výlety, chaty a pod. sa rušia).

Obmedzenie je platné do odvolania na základe vývoja situácie na území Slovenska (určite sa však na najbližšie 2 týždne, tj. do 22.3.2020 deti nebudú stretávať).

Opatrenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici,  našimi bratmi – skautmi, ktorí pôsobia ako lekári v Roosveltovej nemocnici, a tiež s riaditeľom Ústredia SLSK v Bratislave. Obmedzenie činnosti nemá za cieľ panikáriť, ale pristúpiť zodpovedne k prevencii pred šírením tohto vírusového ochorenia. Naše družiny sú zostavené z detí chodiacich do rôznych škôl a preto nie je dobré, aby sme v tomto čase ešte aj my prispievali k prípadnému prenosu vírusového ochorenia.

Nové informácie vám budú posielať naši oddieloví vodcovia – Any, Pea a Traktorista, ktorí ostávajú v kontakte so svojimi radcami. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ich kontaktovať. Niektorí radcovia a radkyne už vymysleli, ako skauting rozvíjať aj individuálne alebo cez online priestor, tak buďte prosím zhovievaví 🙂

Prajme všetkým veľa zdravia a tešíme sa na skoré stretnutia.

So skautským heslom „Buď pripravený“!

Zborova rada 89.zboru Cuprum Banská Bystrica