Vodnoskautský rok 2020 – 59. zbor Barbakan

Rok 2020 sa zo začiatku vyvíjal celkom priaznivo a my sme mali veľké plány. Tento rok náš čakalo veľké medzinárodné podujatie v lete s názvom AQUA. V pláne sme mali veľa akcií na riekach a jazerách. Rôzne vzdelávacie kurzy ako napríklad vzdelávanie našich kormidelníkov. Žiaľ naše plány sa narušili rozšírením Corony a obmedzením skautskej prezenčnej činnosti. Presunuli sme sa tak pod vplyvom situácie do online priestoru, sústredili sme sa na prácu dobrovolníkov a službu verejnosti. Začali sme postupne upravovať klubovne a opravovať materiál. Čo sme teda konkrétne zrealizovali:

 • online schôdzky skautských družín a oddielov,
 • online vzdelávania, diskusie a rozhovory,
 • skautskú pomoc v rámci národného projektu Skautská služba (roznos letákov, tlač informačných letáčikov k rúškam, výroba rúšok, roznos rúšok, pomoc pri venčení psíkov, nákupoch potravín, zbierka hygienických potrieb pre sociálne slabších a podobne),
 • pracovné online stretnutie skautských dobrovoľníkov (plánovanie aktivít Skautskej služby, online schôdzok, akcií a táborov),
 • rekonštrukcia klubovní,
 • oprava a dokončovanie plavidiel,

Na začiatku roka 2020 a neskôr v letnom období po uvoľnení opatrení sa nám podarilo zrealizovať:

 • celozborovú chatu v Banskej Belej,
 • 1.oddielovú plaváreň vo Zvolen – výcvik záchrany a sebazáchrany,
 • výpravu na lúky nad Vlkanovou,
 • výprava k prameňu žľabu Rakytovo,
 • 1.oddielový pocoronový splav Hrona,
 • motivačný splav rieky Slatina s dospelými vedúcimi,
 • 2.oddielový výlet na Urpín,
 • celozborový Denný Letný Tábor – DLT 2020,
 • testovali sme vyrobený nový kajak Hronka vo Vlkanovej,
 • zrealizovali sme krátky splav s novými kajakmi na Hrone,
 • šatkovali sme skautov z 1.oddielu v našej Sľubovej rokli,
 • zúčastnili sme sa na skautských jachtárskych pretekoch AQUAERIS na VN Kráľová, kde sme získali krásne 2.miesto
 • 1.oddielovú výpravu na Pánsky diel,
 • čistili sme serpentíny pod kalváriou na akcii Vyčistíme Banskú Bystricu,
 • podarilo sa nám zrealizovať Zamykanie vôd vo Vlkanovej.

Viacerým skautom a skautkám sa podarilo získať výzvu Antivírus, Modrý život alebo voľný programový modul Koronténa. Alebo si len napĺňali úlohy z napredovania a skautských odboriek.

V tomto čase ale považujeme za jeden z najdôležitejších prínosov dobrovníctvo v rámci národného skautského projektu Skautská služba – aktivizácia dobrovoľníkov pre podporu v rôznych oblastiach verejného života. Zapojili sme sa do skupinovej i individuálnej pomoci.

Tento rok sme stratili pomerne dosť z podpory. O to viac patrí vďaka nasledovných podporovateľom našej činnosti: