Registrácia 2021 – 89.zbor

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a spolu sním prichádza aj milá povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica pre rok 2021.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu, 89.zbor Cuprum Banská Bystrica musia byť vykonané nasledujúce kroky.

Výška registračného poplatku na rok 2021

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa zborová rada rozhodla pre rok 2021 odpustiť 15€ poplatok za rodinu do zboru. Registračný poplatok preto v tomto roku bude vo výške 15€*. 

* Zľavy

  • Sociálna zľava – Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.
  • Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021 – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 15+15+1 = 31€, rodina so 4 deťmi = 15+15+1+1+1+1 = 34€, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 15+15+15+1 = 46€, len 3 deti bez registrovania rodičov = 15+15+1 = 31€).

V prípade využitie Sociálnej zľavy alebo zľavy pre viacdetné rodiny, nás prosím informujte vopred. K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku.

Bližšie informácie o registrácií do SLSK pre rok 2021 nájdete aj tu.

Spôsob úhrady

Registračný príspevok prosíme uhradiť na IBAN SK5083300000002000756501 (Fio banka) do 25.01.2021. Ako variabilný symbol prosím uveďte 202101 a do správy pre prijímateľa napíšte reg+meno člena/rodiny.

Zborová rada 89. zboru Cuprum