Skautský tábor Môťová 2021

Aj tento rok sa nám podarilo zrealizovať tábor vodných skautov. Pôvodné plány narušila Corona a pretrvávajúce optrenia. Cieľ bol totiž po dlhom čase opäť zrealizovať táborový splav na rieke Hron. Žiaľ opatrenia sa neuvolnili (resp. uvolnili sa asi 2 dni pred konaním tábora) a tak sme boli nútení zrealizovať statický letný tábor. Zvolili sme si miesto na VN Môťová pri Zvolene.

Tohoročná téma tábora sa niesla v duchu prvej námornej expedície Jamesa Cooka okolo sveta, ktorej cieľom bolo pozorovanie prechodu Venuše popred Slnko a tak pomôcť výpočtu vzdialenosti Zeme od Slnka. Ďalšími veľkými cieľmi bol pokus objaviť Terra Australis Incognita (z latinčiny: neznáma južná zem) a objavovanie ďalších neznámych ostrovov, prípadne mapovanie neprebádaných objavných zemí.

A tak sme sa aj my vyplavili po stopách Jamesa Cooka, čítali sme si jeho denník a plnili rôzne zapeklité úlohy, pred ktorými stál Cook a jeho posádka. Ochutnávali sme jedlá, ktoré mala jesť aj posádka tejto nebezpečnej expedície aby predišla dovtedy najväčšej pliage námorníkov – skorbutu, na ktorý zomieralo veľké množstvo námorníkov. Zmapovali sme napríklad Nový Zéland a zistili sme, že ide o dva ostrovy medzi, ktorými je prieliv. Objavili sme krásnu zátoku v Austrálii – Botany Bay, kde sme sa s vedcami z Kráľovskej akadémie vydali na prieskum fauny a flóry. Žiaľ skoro sme prišli o naše lode vo veľkej búrke a museli sme vykonať nevyhnutné opravy na ostrove Jáva. Dlhým pobytom a nedostatočnou miestnou hygienou sa však posádka nakazila maláriou a červienkou a mnoho námorníkov zomrelo. nakoniec sa nám situáciu podarilo dostať pod kontrolu a my sme doplávali do prístavu v Británii.

Tábor mal dve etapy:

1. Pozorovanie úkazu prechodu Venuše

2. Objavovanie a mapovanie nových území

Poďakovanie za skvelý tábor vyslovujeme nasledovným partnerom, ktorí podporili našu snahu o všestranný rozvoj detí a mládeže v tesnom kontakte s prírodou: