Renovácia okolia Ortútskeho jazierka

Toto leto sa nám podarilo zrealizovať revitalizáciu jedného pre nás vzácneho miesta – Ortútskeho jazierka, prezývaného tiež „Morské oko“. Ide o jediné zachované prírodné jazero v Kremnických vrchoch (mapa). Okrem toho je to v našich končinách pomerne vzácny biotop, ktorý ponúka rozmanitú faunu aj flóru. Nachádza sa v blízkosti turistickej trasy, čo ho ako pokojné miesto s príjemnou atmosférou robí atraktívnou zastávkou pre turistov. Turisti môžu použiť modré značenie z Malachova smerom na sedlo Tri Kríže, alebo obľúbený náučný chodník „prírodovedný chodník Ľadové diery – Ortútske jazierko“ (začiatok Ortúty horáreň).

Týmto spôsobom sme nadviazali na tradíciu bystrických skautov, ktorí už po desaťročia držia pomyselnú ochrannú ruku nad touto lokalitou. Naposledy to bola spolupráca dvoch bystrických skautských zborov (59.Barbakan a 89.Cuprum), vďaka ktorej na mieste vznikli dva mostíky umožňujúce bezpečný prechod priamo k jazierku, mólo siahajúce smerom do vody, hrádza regulujúca hladinu vody, oddychové lavičky, náučné tabule ako aj iné drevené stavby náučného a rekreačného charakteru. Odvtedy však prešlo už 10 rokov a drevené stavby sa rozpadli. Taktiež sa týmto miestom prehnala veterná búrka, ktorá na turistickom chodníku pováľala stromy. Priamo nad jazierkom sa prepadla zrekonštruovaná cesta. Tieto kalamity spôsobili, že pôvodná oddychová zóna, ktorá siahala až na druhú stranu jazierka, sa dnes skrátila iba po spomínané mólo.

Ako skauti-rangeri z obidvoch skautských zborov sme sa teda rozhodli vytvoriť tím, s ktorým sme sa prihlásili na vzdelávací program „Projekt je zmena“ financovaný BBSK a organizovaný v spolupráci s Iuventou. Pozostával z dvoch víkendov, kde sme si osvojili vedomosti a zručnosti ohľadom písania projektov. Ten náš sa týkal Ortútskeho jazierka. V rámci tohto vzdelávania sa nám podarilo získať 1000 € na renováciu okolia jazierka. Žiaľ, vzhľadom na prudký nárast cien reziva a ostatných materiálov spojený s pandémiou sme museli pôvodný plán zredukovať. S povolením zodpovedného urbariátu a za pomoci skautov, rangerov, ich rodičov a starších skautov sme sa teda koncom júna pustili do roboty. Nemalou časťou prispel dokonca aj HKVS (Hlavný kapitanát vodných skautov na Slovensku), ktorý mal akurát v tom čase neďaleko nás pracovné stretnutie. ako prvé sme vyčistili prístupovú cestu od popadaných stromov, ktorých bolo neúrekom. Následne sme zlikvidovali staré mostíky a postavili nové. Celé okolie sme vyčistili a skrášlili.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa obnovy zúčastnili ako aj Iuvente a
Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorí nám okrem vzdelania, umožnili aj realizáciu tohoto projektu. Veríme, že táto naša iniciatíva prinesie návštevníkom Kremnických vrchov krásne zážitky, a že sa nájdu v budúcnosti prostriedky a skautskí dobrovoľníci, ktorí umožnia dokončenie prác (obnovu móla) a vrátia tak miestu jeho krásu.

Za skautskí tím

Šimon Kapusta – Jeleň