Škriatkovský tábor 2022

Cieľom tábora bolo vytiahnuť deti do prírody, vytvárať zmysluplné priateľstvá založené na dôvere a nie na konkurencii a súťaživosti. Z tohto dôvodu sa tábor niesol v duchu získavania starých známych skautských bobríkov. Ide o výzvy pre mladšie deti, ktoré takto môžu v bezpečnom prostredí spoznávať samých seba a posúvať vpred. Zároveň však fungujú v jednej skupine a preto sa na vzájom podporujú a učia tímovému fungovaniu.

Každý deň tábora bol program prispôsobený nejakým bobríkom, napr. bobríkovi športu, zručnosti, odvahy, otužilosti a iné. Deti si mohli sami zvoliť, či daného bobríka plniť budú alebo nie. Niektoré bobríky, ako napríklad bobrík mlčania, bolo možné plniť ľubovoľne počas tábora. Bobríka otužilosti deti plnili v neďalekom rybníku počas výletu, kde každý preukázal svoju statočnosť ovlažiť sa v studenej vode.

Tohtoročný tábor bol prvým táborom oddielu rodinného skautingu a rovnako bol aj prvým táborom pre väčšinu detí. Bolo preto úžasné sledovať chuť zdolávať výzvy a prekonávať seba u všetkých detí, starších aj mladších. Priateľstvá sa upevnili, mladší boli ťahaní tými staršími a starší zas pomáhali mladším. Vyskúšali sme si aj skautskú prax a skautské rituály, v podobe skautského nástupu ráno aj večer, či úvodného a záverečného táboráku. Každý dostal na začiatku tábora svoju prvú skautskú šatku a polokošeľu, aby sme dali týmto rituálom vážnosť a dôstojnosť. Získaných bobríkov v podobe dreveného odznaku si následne každý našil na svoju polokošeľu, tak ako si skauti prišívajú všetky výzvy a iné nášivky na skautské košele. .

Vďaka podpore projektu z dotácie BBSK sa nám podarilo znížiť náklady na ubytovanie a stravu a vytvoriť spomienkové tričko.