Zamykanie vôd Hron 2022

Keďže nám už leto definitívne skončilo a zima klope na dvere, bolo načase zamknúť vody. Pre nás vodných skautov je to veľmi vzácna a slávnostná chvíľa, pri ktorej sa načas rozlúčime s našou riekou a oficiálne ukončíme vodnoskautskú vodnú sezónu. 

Tento rok to padlo na deň 15.10.2022. Celý program bol rozdelený na dve časti. Pre tých, čo chceli naposledy okúsiť chladné vody rieky Hron na úseku Banská Bystrica Mičinská – Vlkanová, to bol splav. Splavovalo sa na niekoľkých kanoe, jednom rafte plnom našich nových malých skautiek Kosatiek a jedného paddleboardu, ktorý si otestovala Linda. Na splave sa podarilo v rámci súťaže „najbizár odpad“ v rieke Hron, vyzbierať niekoľko vriec odpadu. Víťazom súťaže sa stal veľký tapacír dverí automobilu, ktorý vylovila posádka kanoe Klára, Foxy a Bebe. Na nástupe im bola odovzdaná sladká odmena.

Druhá časť programu bola až na mieste vo Fort Geronime pre všetkých tých členov, ktorí sa plavili, členov, ktorí sa neplavili, nečlenov, príbuzných a priateľov nášho skautského prístavu. Táto časť bola plná hier, ktoré si pre nás pripravila posádka Wafle. Nechýbala opekačka – rodičovská sekcia. V závere nás čakal hlavný bod programu slávnostný nástup a to netradičný ceremoniál zamykania vôd, pod taktovkou Pepeho, Sharkyho a Šípa. Všeho všudy sa zamykania vody zúčastnilo vyše 40 členov, plus rodičia, príbuzní a kamaráti. Potešila nás aj účasť našich bývalých členov.

Vody sú zamknuté a čakajú na naše odomknutie na jar 2023.

Ahoj!

Poďakovanie za podporu v roku 2022 patrí: