Skautský Robinson

V roku 2022 sme sa za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja pustili do aktivít spojených s projektom Skautský Robinson. Zamerali sme sa na zlepšenie našich zručností pri práci s rôznymi materiálmi a manuálnymi nástrojmi. Častokrát sme siahli po netradičnom materiály, či do oblasti remesiel našich starých otcov a mám. Mnohé z aktivít sme realizovali priamo v prírode, alebo s prírodnými materiálmi. Využili sme na to naše skautské schôdzky, jednodňové výlety, či víkendové akcie a dielne.

Medzi tie najzaujímavejšie aktivity patrili:

 • Práca s prútím – košíky, tanieriky, ozdoby, korbáče a podobne
 • Výroba námorníckych násteniek s lanami do klubovní
 • Výroba malých totemov a ozdôb do klubovní
 • Výroba osobných vlajok námorníckeho kódu
 • Oprava výroba oddielových drevených debničiek
 • Výroba námorných sťažňov
 • Práca s nožmi, brúsenie nožov a učenie sa základných rezov na dreve
 • Pravidelné viazanie skautských a námorníckych uzlov
 • Výrova šípov na lukostreľbu a tvorba pomôcky na ich výrobu
 • Výroba pomôcky na šitie kože
 • Základy práce s kožou a výroba kožených puzdier na nože, sekerky a vrecúška
 • Modelovanie a výroba náramkov
 • Stavanie núdzových prístreškov v prírode
 • Výroba rôznych podpaľačov do skautských KPZtiek a zapaľovanie ohňa v daždi aj v peknom počasí
 • a mnoho ďalších

Poďakovanie za podporu v tomto projekte patrí: