Registrácia 2023 – 89. zbor Cuprum

Rok 2023 je tu a s ním aj milá povinnosť registrácie v organizácii Slovenský skauting na nasledujúce obdobie. Nižšie Vám prinášame stručný návod k priebehu registrácie pre rok 2023.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica musia byť vykonané nasledujúce kroky:

  • Vyplnená prihláška do zboru.
  • Zaplatený registračný poplatok.

Prihláška na rok 2023

Prihlášku vo formáte .pdf vyplnia všetci členovia, ktorí sa chcú registrovať a následne spolu s podpisom pošlú prihlášku elektronicky na emailovú adresu zboru: 89zborcuprum@gmail.com s predmetom správy registrácia 2023 do 27.1.2023. Buď je možné prihlášku vyplniť elektronicky s vložením podpisu alebo prihlášku vytlačte, vyplňte, podpíšte a naskenovanú odošlite opäť na vyššie spomenutý mail.

Výška registračného poplatku na rok 2023

Pre rok 2023 je členský poplatok do Slovenského skautingu 18€ za každú osobu a poplatok na chod zboru 22€ za celú 1 rodinu.

Zľavy

  • Sociálna zľava – Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 €Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.
  • Zvýhodnený rodinný členský poplatok – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. 

Príklady

  • 1 člen = 18€ +22€ = 40€
  • 2 členovia (súrodenci/rodina) = 18€ + 18€ + 22€ = 58€
  • 3 členovia (súrodenci/rodina) = 18€ + 18€ + 1€ + 22€ = 59€
  • 4 členovia (súrodenci/rodina) = 18€ + 18€ + 1€ + 1€ + 22€ = 60€

Pokiaľ nastane problém s výškou registračného poplatku vieme riešiť situáciu individuálne. Kontaktujte nás na mailovej adrese 89zborcurpum@gmail.com.

V prípade využitie Sociálnej zľavy alebo zľavy pre viacdetné rodiny, nás prosím informujte vopred. K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku.

Bližšie informácie o registrácií do SLSK pre rok 2023 nájdete aj tu.

Spôsob úhrady

Registračný príspevok prosíme uhradiť na IBAN SK5083300000002000756501 (Fio banka) do 27.01.2023. Ako variabilný symbol prosím uveďte 2023 a do správy pre prijímateľa napíšte reg+meno člena/rodiny.

Zborová rada 89. zboru Cuprum