Škriatkovský tábor 2022

Cieľom tábora bolo vytiahnuť deti do prírody, vytvárať zmysluplné priateľstvá založené na dôvere a nie na konkurencii a súťaživosti. Z tohto dôvodu sa tábor

Čítať viac

Navigamus 2022

Celoštátne stretnutie vodných skautov, ktoré sa  koná od roku 1994, každé tri roky. Pravidelne sa na tejto akcii zúčastňuje množstvo skautov a skautiek zo všetkých

Čítať viac

Darujte nám 2%

Venujte svoje 2% a pomôžte deťom a mladým ľuďom získať pozitívne hodnoty a mnoho zaujímavých zručností. Pomáhame, aby deti a mladí ľudia mohli dosiahnuť ich plný fyzický,

Čítať viac

Čistenie Hrona Iliaš

Túto jeseň, 9. októbra 2021, sme sa pustili do čistenie vybraného úseku Hrona. Hron je veľmi dôležitá rieka. Ako vodní skauti vnímame túto rieku

Čítať viac